مهندس غلامرضا پاشا زانوسی دهیار روستای زانوس از برگزاری مسابقات فوتبال و والیبال در ماه مبارک رمضان خبر داد و اعلام کرد ، براساس رده بندی های انجام گرفته ، مسابقات از ۴ تیرماه آغاز می شود و پیش بینی شد که در عید سعید فطر به اتمام برسد .
گروه بندی و زمانبندی مسابقات فوتبال جام رمضان

اسامی تیمها و گروه بندی :
گروه ۱ : آذران زانوس – املاک مرکزی زانوس – سرچشمه زانوس
گروه ۲ : شهدای زانوس – پرسپولیس زانوس – برتر زانوس

زمانبندی بازیهای گروهی :
آذران زانوس – املاک مرکزی زانوس پنجشنبه ۴/۴/۹۴ ساعت ۱۸:۳۰
پرسپولیس زانوس – برتر زانوس جمعه ۵/۴/۹۴ ساعت ۱۸:۳۰
آذران زانوس – سرچشمه زانوس پنجشنبه ۱۱/۴/۹۴ ساعت ۱۸:۳۰
شهدای زانوس – برتر زانوس جمعه ۱۲/۴/۹۴ ساعت ۱۸:۳۰
شهدای زانوس – پرسپولیس زانوس پنجشنبه ۱۸/۴/۹۴ ساعت ۱۸:۳۰
املاک مرکزی زانوس – سرچشمه زانوس جمعه ۱۹/۴/۹۴ ساعت۱۸:۳۰

زمانبندی بازیهای حذفی :
اول گروه ۱ – دوم گروه۲ پنجشنبه ۲۵/۴/۹۴ ساعت ۱۹
اول گروه ۲ – دوم گروه ۱ جمعه ۲۶/۴/۹۴ ساعت ۱۹

فینال شنبه ۲۷/۴/۹۴ ساعت ۱۹

===============================
زمانبندی مسابقات والیبال جام رمضان
اسامی تیم ها :۱- اسپرز ۲- اوپاچ
زمانبندی بازیها :
اسپرز – اوپاج———- پنجشنبه ۹۴/۳/۱۱ ساعت ۱۹:۳۰
اوپاج – اسپرز ———پنجشنبه ۹۴/۳/۱۸ ساعت ۱۹:۳۰
فینال : —————یکشنبه ۹۴/۳/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰

 

دهیاری و شورای ورزشی روستای زانوس