هرساله در ایام ماه محرم مراسم سینه زنی و دسته روی با حضور پرشور مردم زانوس برگزار می شود .

IMG_1868 IMG_1863 IMG_1781 IMG_1771 IMG_1765 IMG_0633

IMG_2060 IMG_2061 IMG_2062 IMG_2063 IMG_2064 IMG_2065 IMG_2068 IMG_2069 IMG_2070 IMG_2071 IMG_2073IMG_2109

IMG_2115 IMG_2112