تشکیل شورای بهداشت درروستای زانوس یک ضرورت مهم در راستای برطرف شدن مشکلات زیست محیطی وسلامت افراد بوده ودهیار آینده باید درکنار مدیران بهداشتی و محیط زیست شهرستان نوشهر نسبت به تقویت این شورا همکاری کنند.
در راستای تحقق شورای بهداشت روستایی، ساخت خانه بهداشت فرعی در روستای زانوس ولو به صورت یک اتاق که حضور بهورز بهداشت را در هفته یک روز برای پیگیری امور بهداشتی زانوس فراهم آورد در دستور کار شورا و در آینده دهیار محترم قرار خواهد گرفت .
اهمیت مدیریت بهداشت ورعایت آن توسط مردم یک اصل وتوصیه مهم به حساب می آید و امروزه برای تحقق اهداف بهداشت محیط صرفا نمی توان به توان فکری و اجرایی متخصصین این رشته متکی بود وبرطرف کردن مشکلات بهداشت محیط در چهارچوب شرایط کنونی و آتی ، نیازمند مشارکت سایر گروههای تخصصی و همچنین دخالت فعال و همکاری اقشار مختلف مردم است.
شورای بهداشتی به کمک دهیار آینده و بهورز خانه بهداشت در روستا به عنوان متولیان اصلی روستا نقش تاثیرگذاری بر حفظ بهداشت محیط و توسعه روستا دارند که می توانند با ارتقای شاخص های بهداشتی نقش کلیدی در سلامت جامعه روستایی داشته و در نهایت منجر به سلامت و طول عمر روستائیان می شود.
دهیارنیز با بهسازی روستا از لحاظ بهبود وضعیت زیست محیطی، اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ روستا از خطرات طبیعی، همکاری با وزارت بهداشت در جلوگیری از شیوع بیماریهای واگیر و پیگیری و نظارت بر امور بهداشتی روستا نقش مهمی در بهداشت محیط روستا دارند.

در حال حاضر اعضای شورای بهداشتی روستای زانوس آقای جعفر پاشا زانوسی – آقای بشیر پاشا زانوسی و اقای سعدی پاشا زانوسی می باشند که آرزوی توفیق و سربلندی برایشان آرزومندیم .