منتخبین دوره چهارم

سیف الله پاشا فرزند درویشعلی     محمدرضا غلامی فرزند مرحوم محمد        ببشیر پاشا فرزند مرحوم علی اکبر

sp                                 gh                                hp

ردیف

نام و نام خاوادگی

سن

سطح  تحصیلات

شغل

سابقه کار

در شورا

سابقه مدیرت

در سایر ارگان

سابقه شورایی

۱

سیف الله  پاشا زانوسی

۴۲

 لیسانس

دبیر

۳ سال


۱ دوره

۲

محمد رضا   غلامی

۳۹

 سیکل

 بازنشسته

 ۵سال


۲ دوره

۳

بشیر    پاشا زانوسی

۴۲

لیسانس

 آزاد۰

” عملکرد شورای دوره چهارم که دارای هزینه و مشارکت مردمی و دولتی بوده است ”

ردیف

عنوان

تاریخ شروع

تاریخ پایان

هزینه بریال

منبع هزینه

۱

تاسیس دفتر شورا

۹۲/۴/۲۵

۹۲/۶/۱۱

 ۶۰۰۰۰۰۰۰

مردمی

 ۲

بازسازی جاده اصلی

۹۲/۷/۴

 ۹۲/۷/۴

 ۳۰۰۰۰۰۰

مردمی

۳

محصورنمودن منبع آب شرب قدیم و جدید

۹۳/۲/۱

۹۳/۲/۱۴

 ۲۵۱۹۰۰۰۰

 آب شرب

۴

بازسازی پل جنب منزل حسین

 ۹۳/۲/۸

 ۹۳/۲/۱۰

۷۰۰۰۰۰۰

همیاری

۵

اتمام پروژه برق رسانی  اغوزخال

آبان

 اسفند

 ۱۰۴۰۰۰۰۰۰۰

همیاری مشترکین

۶

ساخت سطل زباله درب دار۳دستگاه

 اردیبهشت

اردیبهشت۹۳

 ۸۵۰۰۰۰۰

همیاری

۷

بازسازی پل جنب غسالخانه

 ۲۰ اردیبهشت

۲۳ اردیبهشت

۴۰۰۰۰۰۰

همیاری

۸

بازسازی حمام

۵ دی -۲۴ اردیبهشت

یک هفته

۸۵۰۰۰۰۰

همیاری

۹

لکه گیری جاده

 اول تیر۹۳

 ۱۰ مرداد ۹۳

 ۱۹۳۳۰۰۰۰

همیاری

۱۰

نقشه تفصیلی  طرح هادی

 ۵فروردین ۹۳

۹فروردین ۹۳

 ۱۲۵۰۰۰۰۰

همیاری

۱۱

زمین ورزشی

 دی ۹۲

تیر۹۳

 ۱۲۰۵۰۰۰

همیاری

۱۲

کانال کشاورزی

مهر ۹۳

آبان ۹۳

۱۲۵۰۰۰۰۰۰

همیاری

۱۳

بازسازی سربند نهر کشاورزی

خرداد۹۳

خرداد۹۳

 ۵۰۰۰۰۰۰

همیاری کشاورزان

۱۴

بازسازی کلیه روشنایی معابر

فروردین ۹۳

آبان ۹۳

 ۱۱۵۸۵۰۰۰

همیاری

۱۵

 

 

 

 

 

۱۶

 

 

 

 

 

۱۷

 

 

 

 

 

۱۸

 

 

 

 

 

۱۹

 

 

 

 

 

۲۰

 

 

 

 

 

۲۱

 

 

 

 

 

۲۲