تهیه طرح و نقشه گازرسانی به روستای زانوس در ر استای سیاست دولت مبنی بر گازرسانی روستا ها  از سوم اسفند ۹۵ در روستای زانوس کلید خواهد خورد .
گاز یکی از نعمت های خدادادی است که به آسایش و آرامش مردم در همه فصول سال کمک می کند و مشکلات زیادی را از مردمی که از نفت و هیزم استفاده می کنند، برطرف می کند. همه ساله با خرید نفت و تانکر برای ذخیره سازی سوخت مورد نیاز فصل سرما هزینه زیادی را متحمل می شویم و در نهایت از گرمای مناسب نیز بهره مند نمی شویم. ساکنین روستا ی ازنوس به دلیل نبود گاز شهری مجبور هستند از کپسول های گاز برای پخت و پز استفاده کنند که مشکلات خاص خودش را دارد و همه ساله در بعضی از زمان ها به دلیل کمبود گاز مایع کپسول ها در زمان مهلت پخش دچار مشکلات بیشتری می شوند.ما از مسئولان بخش و شهرستان انتظار داریم خدمات رسانی به مناطق  محروم را در اولویت قرار دهند تا از مهاجرت های بی رویه مردم به حاشیه شهرها جلوگیری شود.