مدیریت سایت از علاقمندان به زانوس که تصاویر جالب تری از این روستای تاریخی در اختیار دارند استقبال می کند امید آن روزی که در انتشار آداب و رسوم فرهنگی و اجتماعی دیارمان در نزد آیندگان و دلسوزان به زانوس سربلند بیرون آئیم. انشاالله