اولین جلسه انتخاب دهیار با حضور اعضای شورای اسلامی روستای زانوس در روز جمعه مورخه ۹۳/۹/۲۸ راس ساعت ۱۰:۳۰ صبح برگزار شد ، در این جلسه کاندیداهای دهیاری که به طریقی از جمله به صورت تقاضا و یا پیشنهادات مردمی مطرح شدند به تعدا د ۷ نفر می باشند که ضمن بررسی وضعیت هر یک از بزرگواران در مورد شرایط انتخاب و احراز سمت دهیار هریک از آنان بحث و تبادل نظر شد که انشالله در جلسه آتی که هفته آینده برگزار خواهد شد یک نفر از کاندیداهای مدنظر که شرایط ذیل را به طور کامل داشته باشدبه بخشداری جهت سایر مراحل اداری و آموزش های لازم معرفی خواهد شد .
لازم به ذکر است با توجه به حضور جوانان و افراد شایسته و متعهد و تحصیل کرده در روستای زانوس کاندیداهای محترم پیشنهادی همه افرادهای خوب و شایسته ا ی هستند اما در عرصه انتخابات فقط یک نفر به عنوان دهیار انتخاب می شود امید است بعد از انتخاب هر عزیزی ، دهیار منتخب بتواند از نظرات سایر کاندیداها  در پیشبرد امور بهره مند شود .
ماده ۵۱ :
شرایط احراز سمت دهیار:
الف) تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
ب) اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی
ج) داشتن حداقل ۲۵ سال و حداکثر ۶۵ سال سن و حتی‌المقدور تأهل
د) سکونت در زمان تصدی سمت دهیار در روستا
ه- ) برخورداری از توانایی جسمی برای انجام کار
و) دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم
ز) داشتن حسن شهرت و عدم اعتیاد به مواد مخدر
ح) نداشتن سابقه محکومیت کیفری که موجب محرومیت از تمام یا بعضی حقوق اجتماعی باشد
ط) داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم از خدمت
ی) عدم اشتغال به کار دولتی در زمان تصدی سمت دهیاری
ک) اشتغال تمام وقت به سمت دهیاری
ل) دهیار نمی‌تواند همزمان عضو شورای روستا باشد
ماده ۵۲ :
مدت خدمت دهیار از زمان صدور حکم شروع بکار رسمی چهار سال می‌باشد و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
ماده ۵۳ :
دهیار موظف است در بدو خدمت و پس از آن در مواقعی که از قبل توسط بخشدار اعلام می‌گردد، بر اساس برنامه‌های پیش‌بینی شده از سوی وزارت کشور، آموزشهای مورد نیاز را طی نماید.