کسب نائب قهرمانی سرکار خانم نسترن پرماس فرزند اسلام (نوه گرامی عمو عزیز ) نوجوان زانوسی درمسابقات ووشوی استان مازندران را صمیمانه تیریک می گوییم.

 

روابط عمومی شورای اسلامی و دهیاری دهکده ی زیبای زانوس

photo_2016-11-06_22-10-26